Visi dan Misi HPA

Visi HPA

  • HPA berkomitmen mewujudkan rangkaian produk herba sebagai satu kaedah rawatan yang berkesan.
  • HPA berkomitmen membentuk usahawan yang dinamik, progresif dan berwibawa.

Misi HPA

  • HPA memberi keutamaan mempelbagaikan lagi rangkaian produk-produk herbanya dan juga program penyelidikan yang berupaya meningkatkan lagi mutu keluaran yang berkesan dan dapat membantu melegakan jenis-jenis penyakit yang dialami.
  • HPA menyelia dan memberi kemudahan bagi usahawan untuk terus mengembangkan pengetahuan dan memantapkan lagi perniagaan ke arah kejayaan diri, keluarga dan masyarakat.